Nio Banner

Úvodní stránka

 
 
Klíčové vlastnosti
Základní nastavení
Volba místa pozorování
Nastavení data a času
Výběr těles z databáze
Zobrazení objektů na mapě
Nastavení magnitudy hvězd
Volba souřadnic
Zobrazení souhvězdí
Volba barevného módu
Nástroje
Rychlé informace o objektu
Hledání objektů
Detail mapy
Export
Doplňky
Informace o tělesech
Postavení planet
Jupiterovy měsíce
Saturnovy prstence
Výpočet efemeridy těles
Meteorické roje
Fáze Měsíce
Messierův katalog
Caldwellův katalog


Detail
Pokud chce uživatel zobrazit detailně část mapy, stačí kliknout pravým tlačítkem myši v požadovaném místě a zvolit volbu detail. Zobrazený výřez lze poté libovolně posouvat a zvětšovat.
Toto okno se také automaticky vyvolá po nalezení hledaného objektu, který je automaticky umístěn ve středu okna.
Ačkoliv se objekty vykreslují podobným způsobem jako je vykreslována Mapa oblohy, je zde několik odlišností. S oknem Detail pracujete zcela nezávisle na hlavní mapě oblohy, z čehož vyplývají výhody jako je možnost zvětšování výřezu mapy nebo libovolný pohyb po mapě - nezávisle na pozorovacím místu a času.
Okno Detail
Copyright © 2000–2011, Jan Tošovský