Nio Banner

Úvodní stránka

  Editor souhvězdí

Program Editor souhvězdí slouží, jak ostatně sám název napovídá, k úpravě vzhledu souhvězdí. Pomocí něho si můžete změnit, přidat či upravit standardní propojení hvězd do podoby, na níž jste zvyklí.

Zobrazenou mapou lze posouvat, je možné měnit úroveň jasu zobrazených hvězd nebo si pro lepší orientaci nechat zobrazit jména souhvězdí včetně jejich hranic.

Tvorba čar

Natahování vlákenTvorba čar je založena na předpokladu, že čáry propojují jednotlivé hvězdy. Program tedy nepřipustí natáhnout vlákno do jiného místa: levým tlačítkem myši klikneme na hvězdu (zde je určitá tolerance), pustíme tlačítko a táhneme ke druhé hvězdě. Opět klikneme myší a pokud jsme v toleranci, čára se ukotví. Kotvící body se automaticky centrují na hvězdy. Dále postupujeme stejným způsobem. Pokud chceme "natahování vláken" přerušit, klikneme pravým tlačítkem myši.

Mazání čar

Pokud je nutné upravit stávající vlákno, jedinou možností je jej smazat a následně znovu vytvořit. Čáru lze smazat stisknutím klávesy Shift a kliknutím na čáru. Výběr je indikován značkami na koncích čáry. Pak stačí zmačknout klávesu Del, čímž se čára odstraní.

Mazání čáry

Uložení

Program umožňuje uložit upravený soubor jak pod stávajícím, tak pod jiným jménem. Pokud používáte Editor souhvězdí pro úpravu standardních tvarů souhvězdí programu Noční obloha, je nutné zachovat původní název souboru (Default.con).


Copyright © 2000–2011, Jan Tošovský